Välkommen till Blekinge Fiskeredskap!

 Blekinge Fiskeredskap ligger som namnet antyder i Blekinge. Vi startade för 24 år sedan, redan då med stor erfarenhet av yrkesfiskets förutsättningar.
Nu vänder vi oss även till en bredare kundgrupp där vår kvalité, pris och servicetänkande
också blivit mycket omtyckt.

Blekinge Fiskeredskap AB är en av Sveriges största leverantörer av redskap för yrkesfiskare. Vår främsta inriktning är nät för hav och insjö, ryssjor, tråd, skyddskläder, tågvirke och tillbehör som finns i stor sortering.

Produktkatalogen arbetas om, nya produkter och produktgrupper kommer kontinuerligt.

Telefon: 0455-471 40

Mobil: 070 75 471 40

mail: bfjoachim@outlook.com

OBS! Faxnumret har upphört. 20161001.